Välkommen

Hbg Vent & Styrteknik startade sin verksamhet 1999 och har sedan dess byggt upp en organisation med 8 st anställda. Vi är verksamma i huvudsak inom nordvästra Skåne men åtar oss även uppdrag från Malmö upp till Älmhult.

Tjänsterna vi erbjuder är utförande av kompletta ventilationsentreprenader från projektering till färdig anläggning.

En avdelning sysslar enbart med våra serviceavtal för underhåll av ventilationssystem, kylsystem, värmecentraler och styrsystem.

Våra kunder består av byggentreprenörer, kommuner, fastighetsbolag och industriföretag.