Tjänster

»Utförande av ventilations och styrentreprenader.

»Projektering.

»Utredningar om energibesparade åtgärder.

»Underhållsservice av ventilation, kyla, värmecentraler och styrsystem genom serviceavtal.

»Luftflödesinjustering av ventilationssystem.

»Utförande av OVK-besiktningar.